fbpx

Mekum Soft

Գլխավոր

Մեկում, ծրագիր հաշվապահների համար

Մեկում, ծրագիր հաշվապահների համար

Հաշվապահն
այսուհետ ունենալու է իր

սեփական օգնականը

Մեկում ծրագրով դուք ավտոմատացնելու եք այնպիսի ձանձրալի ու ժամանակատար գործողություններ, ինչպիսիք են՝

աշխատակիցների հետ կապված հաշվարկների իրականացում և համապատասխան փաստաթղթերի կազմում(այդ թվում հաշվարկային թերթիկ, տաբել, աշխատավարձի հաշվարկման տեղեկագիր)

բացակաների կամ արտաժամյա աշխատանքի հիմքերի կազմում, դրանից բխող հավելավճարների կամ պահումների հաշվարկ,

ձեռքբերված նյութական արժեքների փաստաթղթային ձեւակերպում,

հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում,

հիմնական միջոցների ձեռքբերումների, ընթացիկ կապիտալ ծախսերի, մաշվածքի հաշվարկ

գործարքների պարտադիր փաստաթղթավորման արդյունքում կրկնվող միօրինակ գործողությունները, այդ թվում դրամարկղային փաստաթղթերի կազմումը և հաշիվների դուրսգրումը։

ԱՅՍ ԱՄԵՆԸ ԴՈՒՔ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԵՔ ՁԵԶ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՀԻՆ
ԱՎՏՈՄԱՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՎ

Ծրագրի միջոցով դուք կստանաք հիշեցումներ

Կբացառեք այնպիսի սխալների հավանականությունը, ինչպիսիք են՝

Ծրագրով հնարավոր է ՝

սկզբնական փաստաթղթերի կազմում

հաճախորդների և ֆիզիկական անձանց հետ կնքած պայմանագրերի ներբեռնում ծրագիր և կառավարում

հարկային ու ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում

աշխատանքային և քաղ իրավական պայմանագրերի ավտոմատ գեներացում

աշխատակիցների հետ հարաբերությունների ավտոմատացում, այդ թվում հրամանների կազմում, աշխատավարձի հաշվարկ, տաբելների կազմում և այլն

դրամական միջոցների հաշվառում

հիմնական միջոցների ձեռքբերման մաշվածքի ելքագրման հաշվարկ

հարկային և ֆինանսական հաշվառումների միաժամանակ առանձնացված վարում

բյուջեների կազմում

դրամական հոսքերի և շեղումների մասին ավտոմատ հաշվետվության գեներացում

ստացված ու դուրսգրված հաշիվների ավտոմատ ներբեռնում համակարգ և այլ հաշվապահության վարման հետ կապված գործառնություններ։

Բոլոր ֆունկցիաներից օգտվելու և ծրագիրը փորձարկելու համար դուք ունեք 15 օր անվճար ծրագիրը օգտագործելու հնարավորություն

Ձեզ կարող են նաեւ հետաքրքրել հետեւյալ թեմաները

inch-e-talis-mekum-cragiry-hashvapahnerin

Ի՞նչ է տալիս ՄԵԿՈՒՄ-ը հաշվապահներին

inch-e-talis-mekum-cragiry-hashvapahnerin

Ի՞նչ է տալիս ՄԵԿՈՒՄ-ը հաշվապահներին

հարկլային-հաշվետվություններում-տարածված-սխալներ

Հարկային հաշվետվություններում ամենատարածված սխալները

հարկլային-հաշվետվություններում-տարածված-սխալներ

Հարկային հաշվետվություններում ամենատարածված սխալները

Ինչու՞ եւ ինչպե՞ս կազմել բյուջե բիզնեսում

Ինչու՞ եւ ինչպե՞ս կազմել բյուջե բիզնեսում

Գրանցման հայտ